به ماه اول بخش اشتراک ویژه خوش آمدید.

در این صفحه محتواها و برنامه‌های ماه اول ارائه میگردد. با توجه به حجم بالای مطالب توجه به نکات زیر ضروری میباشد:

   1- اگر چه مطالب هر هفته بطور یکجا در اختیار شما قرار میگیرد اما برای اثر بخش بودن آنها باید هر کدام را در روز مشخص شده ببینید.

   2- اکثر مطالب بصورت پیوسته و مرتبط به یکدیگر میباشد و تا آنجا که امکان دارد، برای بهره بردن کامل از آنها، تمامی مطالب را ببینید و بررسی فرمایید.

   3- با توجه به اینکه اعتماد رکن موفقیت در هر کسب‌وکاری میباشد و بر حسب تجربه دریافته‌ایم که آموزشهای رایگان، نتیجه مورد نظر را به بار نمی‌آورد، ممنون می‌شویم مطالبی که در بخش اشتراک به شما ارائه می‌گردد، نزد شما امانت باشد. 

   4- عزیزانی که قصد تیمسازی و تیمداری دارند نیز میتوانند با مشترک کردن هر یک از اعضا در بخش اشتراک، رشد بسیار خوبی را در تیمشان تجربه نمایند.

   رندی گیج:

   “این ما هستیم که آهنگ رشد سازمان و مدل رفتاری آن را تعیین می‌کنیم. ما فرهنگ تیم خود را خلق می‌کنیم و این فرهنگ خواه مثبت یا منفی، به هر حال در تیم ظهور می‌کند. اولین کسی که شما رهبری می‌کنید، خود شما هستید. اگر شما شروع به ساختن خودتان کنید، یعنی شما انتخاب کرده‌اید که موفقیت خود را خلق کنید، آن هم با چارچوبهای خودتان”

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

0