مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و یا بیمه بدنه

.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت شخص ثالث

   *   خسارت مالی شخص ثالث

۱تصویر مدارک مقصر و زیان‌دیده شامل: کارت خودرو – کارت ملی – گواهینامه – استعلام اصالت بیمه‌نامه

۲کروکی، گزارش پلیس و نامه‌های دریافتی از ارگانهای دولتی و غیردولتی ذیربط

۳فرم قبول تقصیر (در صورت عدم وجود کروکی)

۴گزارشهای مراجع قضایی و ذیصلاح (در صورت نیاز)

.

   *   خسارت جانی شخص ثالث

۱برگه‌های پزشکی قانونی به ترتیب تاریخ از زمان شروع تا خاتمه طول درمان.

۲نامه اجرای احکام و شماره‌ حساب دادگاه.

   *   درصورتی‌که پرونده خسارت فوتی داشته باشد.

     – برگه انحصار وراثت (در صورتیکه خسارت به وراث پرداخت شود و وارث صغیر نباشد)

     – قیم‌نامه (در صورتیکه خسارت به وراث پرداخت شود و همچنین وارث صغیر باشد)

     – برگه معاینه جسد و در صورت وجود برگ کالبدشکافی جسد

     – برگه جواز دفن

     – برگه ثبت‌ احوال (گواهی وفات)

     – کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی

     – کپی تمام صفحات شناسنامه وراث (در صورت پرداخت خسارت به وراث)

۳کپی برابر اصل رأی دادگاه.

۴اصل یا کپی برابر اصل فیش واریزی به‌ حساب دادگستری توسط مقصر حادثه

۵کروکی افسر تصادفات و در صورت وجود نظریه کارشناسان رسمی دادگستری

۶گزارش کلانتری، پاسگاه، مقامات قضایی و انتظامی

۷اظهارات شاکی و متهم

۸گواهینامه، کارت یا سند خودرو و بیمه‌نامه زیان‌دیده

۹گواهینامه، کارت یا سند خودرو و بیمه‌نامه مقصر حادثه.

۱۰تصاویر شناسنامه طرفین حادثه

۱۱مدارک بیمارستانی

 

در من و بیمه حتی خسارت را هم آنلاین بگیرید

اگر برای وسیله نقلیه خود بیمه نامه را از من و بیمه تهیه کرده باشید، می‌توانید بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه پرداخت خسارت و بازدید کارشناس ارزیاب، با تلفن همراه‌تان و از طریق لینک زیر پرونده خسارت خود را تشکیل دهید.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره رایگان، می‌توانید با ما تماس بگیرید

۰۳۱۹۱۰۱۱۹۹۰

مدارک لازم جهت دریافت خسارت حوادث راننده

۱برگه‌های پزشکی قانونی به ترتیب تاریخ از زمان شروع تا خاتمه طول درمان

   *   در صورتیکه پرونده فوتی باشد

     – برگه انحصار وراثت (درصورتی‌که خسارت به وراث پرداخت شود و وارث صغیر نباشد)

     – قیم نامه (درصورتی‌که خسارت به وراث پرداخت شود و همچنین وارث صغیر باشد)

     – برگه معاینه جسد و در صورت وجود برگ کالبدگشایی جسد

     – برگه جواز دفن

     – برگه ثبت‌احوال (گواهی وفات)

     – کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی

     – کپی تمام صفحات شناسنامه وراث (در صورت پرداخت خسارت به وراث)

۲کروکی افسر تصادفات و در صورت وجود نظریه کارشناسان رسمی دادگستری

۳گزارش کلانتری، پاسگاه، مقامات قضایی و انتظامی

۴برگه‌های بازجویی

۵گواهینامه، کارت یا سند خودرو و بیمه‌نامه مقصر حادثه

۶اظهارات شاکی و متهم

۷مدارک بیمارستانی

 

صندوق تأمین خسارت های بدنی

   از انجایی که مواقعی حادث شده که اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و یا از صحنه حادثه گریخته باشد و هرگونه حادثه ای که ناشی از وسائط نقلیه به افراد ثالث که در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث اجباری پیش بینی نشده است، خسارتی توسط بیمه گر پرداخت نمی گردد؛ اما برای رفاه حال عموم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، فقط خسارتهای بدنی به اشخاص ثالث را تاحد معین پرداخت می‌کند.

.

شرح ماده ۱۰ قانون شخص ثالث وسائط نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۱:

   به منظور حمایت از زیاندیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطالن قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ  میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده «۴» این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه بدنه

   ۱- کارت خودرو
   ۲- گواهینامه راننده مقصر
   ۳- کارت ملی مالک خودرو
   ۴- بیمه نامه شخص ثالث معتبر
   ۵- بیمه نامه بدنه
   ۶- کروکی یا گزارش پلیس و مدارک مقامات قضایی و انتظامی