0
0

دسته: بازاریابی و فروش

توسعه بازار

توسعه بازار؛ افزایش سهم بازار یا سهم ذهنی مشتریان توسعه بازار در محیط تجاری به معنی افزایش فروشگاه است. این توسعه می‌تواند ناشی از کسب سهم از رقبا، سهم از...
 
ادامه مطلب

نفوذ در بازار بسیار خاص

نفوذ در بازار بسیار خاص حتی وقتی که یک بازار محصول جدید به سرعت گسترش می‌یابد نیز یک شرکت کوچک با منابع محدود باز هم می‌تواند یک شرکت پیشگامِ موفق...
 
ادامه مطلب

طبقه بندی بازاریابی خدمات

طبقه بندی بازاریابی خدمات هر فرایند متضمن تبدیل درون داده به برون داده است. اما موسسه خدماتی واقعا چه چیزی را پردازش می‌کند و نحوه اجرای این کار چگونه است؟...
 
ادامه مطلب

محیط متحول بخش خدمات

محیط متحول بخش خدمات بخش خدمات اقتصاد تقریبا در حال ورود به دوره تحول انقلابی است. تازه واردهای نوآور و مبتکر در سراسر جهان، با ارئه معیارهایی جدید در زمینه...
 
ادامه مطلب