افزایش سهم بازار سپرده ها در بانک سامان طی ۶ سال اخیر

31 خرداد 1401

بورس۲۴ : بانک سامان یکی از بانک های خصوصی است که بررسی نسبت های عملکرد مالی این بنگاه اقتصادی می تواند اطلاعات جالب توجهی به سرمایه گذاران ارائه کند.
نگاهی اجمالی به نسبت های عملکرد مالی بانک سامان گویای آن است که برنامه ریزی منسجم و هدفمندی در این بانک صورت گرفته است گزارش مقایسه ای سال های گذشته در بانک سامان تا به امروز بیانگر آن است که بانک چند سالی است اقدامات اولیه برای ریل گذاری و حرکت در مسیر صعود را اجرایی کرده است و نمود آن اکنون در حال بروز است.

آمار مقایسه ای ۵ سال اخیر از بانک سامان نشان دهنده برقراری رژیم صحیح مالی در کنار برنامه ای مدون و بلند مدت برای توسعه کسب و کار بانک و افزایش درآمد های آتی در بانک است. یکی از شاخصه های اثر گذار در درآمد های عملیاتی بانک ها بخش تسهیلات دهی و سپرده گیری در بانکها است که این ردیف عملکردی دربانک روند روبه رشدی را طی می کند.
یکی از رسالت های مهم بانک ها اخذ سپرده از سپرده گذاران و ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران است که هم موجبات توسعه کشورها را پدید می آورد و هم منجر به افزایش درآمد های کارمزدی و نهایتا تحقق سود با کیفیت ناشی از عملیات بانکداری می شود.
از اقدامات مهمی که بانک سامان در ۶ سال اخیر اجرایی کرده است افزایش سهم بازار سپرده ها بوده است اقدامی که منجر می شود بانک بتواند در بخش کسب و کار و ارایه خدمات بانکداری به رشد درآمد های با کیفیت دست یابد.
بانک سامان موفق شده تا از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ با برنامه ریزی هایی که اجرایی کرده است سهم بازار سپرده های خود را در میان کل بانک ها با روندی صعودی و مستمر بهبود بخشد.
به نحوی که در سال ۱۴۰۰ نسبت سپرده های جذب شده به نسبت کل بانک ها (سهم بازار سپرده ها) به حدود ۲ درصد رسیده است.
بانک سامان نه تنها با اقداماتی که اجرایی کرده است سهم بازار سپرده های خود را افزایش داده بلکه در سایر نسبت ها نیز در حوزه تسهیلات دهی شاهد آمار مثبتی هستیم.
بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک نسبت تسهیلات جاری به سپرده ها را مدیریت کرده که روند صعودی آن سبب افزایش درآمد های کارمزدی و جلوگیری از رسوب نقدینگی در بانک شده و به نوعی بخش قابل توجهی از وجوه جذب شده به صورت مولد درآمد بوده و در بخش های مختلف اقتصادی مصروف شده است.
خالص تسهیلات اعطایی بانک سامان در سال ۹۸ در محدوده ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۷۴ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان رسیده است. در نمودار زیر روند افزایشی اعطای تسهیلات به وضوح در این بانک مشخص است، رخ دادی که می تواند چشم انداز خوبی را برای بانک به تصویر بکشد.

مطالب مرتبط


Warning: _() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home3/manobim/public_html/wp-content/themes/Sigma/comments.php on line 19

لینک کوتاه: